Czy muszę wziąć ze sobą certyfikat, udając się do Gasunie?

Tak, musisz wykazać, że dysponujesz ważnym certyfikatem. Możesz poprosić portiera na terenie zakładu lub pracownika Gasunie, u którego masz się zameldować, o podbicie certyfikatu w twoim Personal Safety Logbook (PSL), nazywanym też paszportem bezpieczeństwa lub „Zieloną książeczką”.