Dla kogo przeznaczone są zakładowe instrukcje bezpieczeństwa?

Każdy, kto wchodzi na teren biura lub zakładu gazowniczego Gasunie, aby wykonywać tam czynności związane z pracą, musi zapoznać się najpierw z niniejszymi zakładowymi instrukcjami bezpieczeństwa. Dotyczy to również gości zakładu gazowniczego, ponieważ chcemy, aby każdy był świadomy tego, co rozumiemy w Gasunie poprzez bezpieczne działanie. Niezależnie od tego, czy jesteście pracownikami, kontrahentami czy gośćmi.

Pracownicy Gasunie powinni przejść niniejsze szkolenie poprzez Portal Szkoleniowy.