Jak długo jest ważny certyfikat?

Certyfikat jest ważny dwa lata.